Få svar på de mest stillede spørgsmål om nedsat sædkvalitet

Sæd og sædkvalitet er noget vi generelt er rigtig dårlige til at tale om. Her forsøger vi at svare på så mange af de spørgsmål, der kunne være omkring diagnosen nedsat kvalitet.

Skrevet af:

Jesper Friis Petersen

20. november - 2022


Kan sædkvaliteten ændre sig til det bedre eller værre efter, at den er blevet målt?

Sædkvaliteten kan godt ændre sig. Hvis man har et lavt antal sædceller, er det svært at få mange flere, men man kan forbedre kvaliteten af dem, man har.

Det kan man blandt andet gøre gennem sin livsstil: Man kan øge sit indtag af frugt, grøntsager, fuldkorn, fisk og fjerkræ. Man skal helst undgå at ryge (eller at tage snus eller lignende) og kun spise moderate mængder af rødt kød, sødede produkter (både kunstigt- og sukkersødede produkter) og koffeinholdige drikke. Og så skal man generelt holde sig inden for sundhedsstyrelsen anbefalinger med hensyn til alkohol. Man skal motionere regelmæssigt og forsøge at opretholde et normalt BMI.

Man skal kun tage kosttilskud, hvis man har fået påvist vitamin- eller mineralmangel eller oxidativt stress.

Omvendt kan sædkvaliteten også forringes. Dette gælder, hvis man får en dårligere livsstil. Sygdomme som eksempelvis årebrok i pungen, diabetes eller kredsløbsforstyrrelser kan også påvirke sædkvaliteten negativt, og man kan risikere, at nogle typer af medicin (eksempelvis visse antidepressiva eller gigtmedicin) kan forringe kvaliteten.


Ubehandlede kønssygdomme som eksempelvis klamydia kan risikere at lukke af for sædlederen, således at man egentlig producerer fint med sædceller, men aflukningen gør, at de ikke kan komme ud under ejakuleringen.


Sædkvaliteten kan også forringes, hvis man arbejder med giftige stoffer/kemikalier og ikke er opmærksom på arbejdsmiljøreglerne. Varme, både udefrakommende og indre (eksempelvis ved feber) kan give midlertidig forringet sædkvalitet. Efter feber vil man dog se, at sædkvaliteten stiger igen efter 3 måneder.

Hvad betyder nedsat sædkvalitet?

Grænseværdien for nedsat sædkvalitet er bestemt af WHO. Her har man undersøgt sædkvaliteten hos en gruppe mænd, som har gjort deres partner gravid inden for et år. De nederste 5% har man vurderet til at have nedsat kvalitet.


Man har nedsat sædkvalitet, hvis:

- Det totale antal sædceller er mindre end 39 mio.

- Koncentrationen er mindre end 15 mio/ml.

- Volumen er mindre end 1,5 ml.

- Færre end 40% af sædcellerne er bevægelige.

- Færre end 32% af sædcellerne bevæger sig fremad.

- Færre end 4% har normal form (morfologi).


Til sammenligning er de gennemsnitlige værdier for en sædprøve:

- 255 mio. sædceller totalt i prøven.

- En koncentration på 75 mio/ml.

- Et volumen på 3,7 ml.

- 61% af sædcellerne er bevægelige.

- 55% af sædcellerne bevæger sig fremad.

- 15% af sædcellerne har normal form (morfologi).

Er nedsat sædkvalitet arveligt?

Det kommer an på årsagen til infertiliteten. Der er op imod 4.000 gener involveret i dannelsen af sæd. Op til 15% af mandlig infertilitet er estimeret til at skyldes genetiske faktorer – både på kromosomer og enkelte gener. Der vil ofte være tale om, at man har svært nedsat kvalitet, ingen sædceller overhovedet eller dårlig morfologi/bevægelse. Nogle af disse er arvelige – eksempelvis Y-mikrodeletion, hvor der mangler lidt af y-kromosomet hos manden. Da drengebørn arver hele deres Y-kromosom fra deres far, vil de også arve deletionen.

En anden genetisk tilstand, der ikke er arvelig, er Klinefelter syndrom. Her har manden XXY i stedet for XY, og dette påvirker dannelsen. Sædcellen vil dog stadig kun bære på et enkelt X eller Y, som gives videre til barnet.

Uden ovenstående genetiske problemer, er der heldigvis mange undersøgelser, der har dokumenteret, at det mest sandsynlige trods alt ér, at et drengebarn til en mand med nedsat sædkvalitet får en normal sædkvalitet, som han kan påvirke via sin egen livsstil (på godt og ondt).

Påvirker ens livsstil ens sædkvalitet?

Ja, livsstil påvirker i høj grad sædkvaliteten, som det også blev gennemgået i svaret til spørgsmål 1. Hvis man gerne selv vil gøre noget for at optimere, er det muligt gennem kosten (her kan man øge sit indtag af frugt, grøntsager, fuldkorn, fisk og fjerkræ) og ved at undgå rygning, store mængder rødt kød, sødede produkter og koffeinholdige drikke. Og så skal man sørge for at holde sig indenfor et normalt BMI.


Hvorfor kan mænd blive fædre hele livet, når kvinder ikke kan blive mødre?

Den primære forskel ligger i den fundamentalt forskellige måde, som vores reproduktive system er opbygget fra naturens hånd. Mænd danner løbende sædceller hele livet igennem, hvor kvinder har de æg de er født med fra naturens hånd allerede imens de selv er fostre! Denne løbende dannelse betyder også, at man kan påvirke kvaliteten af sædcellerne via det liv man lever, og lægger man sin livsstil fundamentalt om, kan man se en påvirkning i sæden på bare 3 måneder (den tid det tager at danne en sædcelle).

Kan nedsat sædkvalitet påvirke fosteret? For eksempel være grund til graviditetstab eller andet?

Ja. Lige nu taler man meget om DNA-fragmentering i sædcellerne. Dette kan ikke ses på antallet eller udseendet af sædcellerne: Man er nødt til at ”kigge ind” i sædcellen.

Her har man fundet, at hvis der er en høj grad af DNA-fragmentering i sædcellerne, så vil det være sværere at opnå naturlig graviditet og graviditet efter inseminationsbehandling. Man har set, at der er lige så god befrugtning efter ICSI-behandling og næsten lige så god efter IVF-behandling sammenlignet med sædprøver med lav grad af DNA-fragmentering, men desværre ser man også, at en del af disse graviditeter går tabt. Teorien er, at ægget vil forsøge at reparere de skader, der er i sædcellen. Hvis dette mislykkes, vil kvindens krop afstøde graviditeten igen.

Der laves ofte studier, hvor man netop undersøger udviklingen hos børn undfanget ved fertilitetsbehandling. For langt størstedelen ser man helt den samme udvikling som hos børn undfanget naturligt. Der er dog nogle få studier, hvor man har set lidt flere børn med udviklingsforstyrrelser eller andre sygdomme undfanget af ældre fædre eller fædre med forhøjet DNA- fragmentering.


Hvor stor indflydelse har rygning og alkohol på sædkvaliteten?

En mand, der som foster var udsat for sin mors rygning, får dårligere sædkvalitet. Mændenes egen rygning af almindelig tobak trækker også i negativ retning. Ligeledes ser det ud til, at E-cigaretter også påvirker negativt. Effekten af regelmæssigt forbrug af hash og andre stoffer kan være fra blot at reducere sædkvaliteten lidt til helt at stoppe sædcelledannelsen.

Alkohol i moderate mængder skader ikke.

Hvor meget må man træne, før det har en dårlig/god effekt på sædkvaliteten? Er noget sport bedre/dårligere?

For lidt fysisk aktivitet trækker sædkvaliteten i den forkerte retning. Omvendt ser overdreven fysisk aktivitet også ud til at kunne have en negativ effekt. Almindelig, hård motion skader ikke. Det er den overdrevne motion, hvor kroppen udtrættes vedvarende, der kan være skadende. Længerevarende cykling ser dog ud til at have en negativ effekt (pga varmeudvikling i skridtet), men igen: Almindelig motionstræning skader formentlig ikke. Men det er dårligt belyst.


Har overvægt indflydelse på mænds fertilitet?

Overvægtige mænd har større risiko for at have nedsat sædkvalitet end ikke-overvægtige. Logikken vil være, at man bør tabe sig, hvis man er overvægtig, men reelt er der ikke ordentlige studier, der har vist, at det hjælper på sædkvaliteten og graviditetschancerne at tabe sig.


Hvordan er det med sædevarme, stillesiddende arbejde, computer på skødet og mobiltelefon i lommen i forhold til en mands sædkvalitet? Påvirker det eller ej?

Varme og manglende fysisk aktivitet påvirker sædkvaliteten negativt - ikke det stillesiddende arbejde i sig selv. De moderne mobiltelefoner gør nok ingen skade, men det er dårligt undersøgt.

Er der nogle vitaminer eller kosttilskud, der hjælper på sædkvaliteten?

De mange påstande om effekten af tilskud er udokumenterede. De fleste kosttilskud gør ingen forskel. Der er ikke behov for specielle ”boostere”. De fleste undersøgelser, der er foretaget videnskabeligt korrekt af effekten af vitaminer og kosttilskud, har desværre vist, at de ikke gør noget godt.


Vi skal i gang med IVF med TESA. Hvor ofte finder man ikke sædceller?

Det kommer an på årsagen til, at der ikke er sædceller i sædvæsken. Hvis det skyldes aflukkede sædledere, vil chancen være næsten 100%. Hvis det skyldes en genetisk årsag, vil chancen være minimal. Jo større testiklerne er, jo større er chancen.

Hvis der ikke findes sædceller ved TESA (hvor man stikker en nål i testiklerne for at suge sædceller ud) kan man evt. gå videre med TESE (som er en operation, hvor man tager en lille vævsbid af testiklerne for at lede efter sædceller).


Er det rigtigt, at et hårdt spark i en mands pung kan påvirke sædkvaliteten?

De hårde spark, de fleste mænd har oplevet, gør ikke langvarig skade. Kun hvis testikelstrukturen er blevet ødelagt, vil det have en langvarig negativ effekt. I disse situationer har man nok været indlagt på grund af sparket eller traumet mod pungen.


Er mænds sædkvalitet dårligere nu i forhold til tidligere?

Overordnet er sædkvaliteten dårligere hos mænd i nutiden end for 50-60 år siden. Årsagerne er ikke endeligt afklarede, men der er mange. Hormonforstyrrende stoffer i miljøet, der har ramt testiklernes udvikling i fostertilværelsen, er formentlig den vigtigste årsag. Efterfølgende kan en mands livsstil muligvis reducere sædkvaliteten, men man kan ikke ved en ”supersund” livsstil øge sin sædkvalitet udover hvad man er født til.


Hvis man i forbindelse med kræft får opereret den ene testikel væk, kan det så have en negativ effekt på den tilbageværende?

Fjernelse af den ene testikel påvirker ikke den tilbageværende negativt. Den kan dog blive påvirket, hvis man får kemoterapi eller strålebehandling. Den testikel, man har tilbage efter at være blevet opereret for testikelkræft, er ofte ikke helt optimalt fungerende – først og fremmest sædkvalitetsmæssigt, men også hvad angår produktion af det mandlige kønshormon. Det skyldes, at testiklen ikke er optimalt dannet helt tilbage i fostertilværelsen.

Læs mere om mandlig fertilitet her

Diagnoser

Hvad er azoospermi?

Den mest udtalte form for mandlig infertilitet er, hvis der slet ikke er nogle sædceller at finde i en sædprøve. Men hvad gør man så? Bliv klogere på azoospermi i denne artikel.

14. november - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Social

  • Facebook
  • Instagram

Data- og privatlivspolitik