Professorens svar på spørgsmål om mental sundhed under fertilitetsbehandling

Vores community har stillet spørgsmål, og Professor MSO Lone Schmidt har svaret. Læs med her og bliv klogere på om stress virkelig påvirker behandlingen negativt - og om skilsmisseraten er højere når man er i behandling?

Skrevet af:

wawa fertility

09. april - 2022


1) Kan kvinders fertilitet blive påvirket af stress – ligesom mænds fertilitet kan?

Vi ved, at ved større katastrofer som krig og sultkatastrofer, kan kvindens frugtbarhed dale.

Men når det kommer til stress og angst ellers, så er der er et stort sammenfattende studie om kvinder i fertilitetsbehandling, hvor man har målt hvor pressede de var (angst, uro, bekymring, depressive symptomer) lige inden et behandlingsforsøg. Der var ingen sammenhæng mellem, hvor belastede kvinderne var, og deres chance for at blive gravide. Det betyder altså, at det var den samme andel af kvinder med høj psykisk belastning, som med lav psykisk belastning, der opnåede graviditet.

Ud fra dette, så tyder det ikke på, at kvinders frugtbarhed generelt falder, hvis man er presset. Men at være voldsomt presset, kan jo godt betyde, at man har sjældnere sex, og dermed er det mindre sandsynligt at blive gravid.

2) Påvirker det min fertilitet negativt, at jeg er bund ulykkelig over ikke at være blevet gravid endnu?

Nej, det gør det ikke. Som nævnt herover, er der lavet et studie med kvinder i fertilitetsbehandling, hvor man har målt hvor pressede de var lige inden et behandlingsforsøg. Der var ingen sammenhæng mellem, hvor belastede kvinderne var, og deres chance for at blive gravide. Så man skal ikke være bekymret for, at de svære følelser i forbindelse med ufrivillig barnløshed betyder, at man har mindre chance for at blive gravid.

3) Er det normalt at føle at ens krop er et redskab og ikke sin egen?

Ja, det er en almindelig følelse blandt ufrivilligt barnløse. At kroppen måske opleves som ”en ikke-funktionsdygtig fødemaskine”. Fra vores interviewundersøgelser med barnløse ved vi, at det hjælper nogle, at være opmærksom på alt det gode kroppen godt kan. At sørge for at lave kropslige ting man holder af – hvad enten det er dans, sport, synge, grave have eller andet.

4) Jeg ønsker at vide om andre har fået en hund i deres fertilitetsforløb?

Ja, der er andre fertilitetspatienter, der har fået en hund undervejs. Fra vores interviewundersøgelser med ufrivilligt barnløse kvinder og mænd, ved vi, at nogle par meget bevidst vælger at få et andet fælles projekt end det kommende barn.

Det kan være alt muligt – pointen er, at der er en glæde og omsorg for hinanden i at finde på et andet fælles projekt end det kommende barn. Det kan være at få en hund eller kat sammen; at gå ind i sociale eller andre projekter sammen; at lære en ny ting sammen.

5) Jeg har oplevet mange graviditetstab – hvordan slapper jeg af i min nuværende graviditet?

Det kan være rigtig svært at slappe af ift en ny graviditet, når man har mange graviditetstab bag sig. Vi ved, at for nogle hjælper det at tale med nære venner om det; måske har du en læge der kan være god at tale med eller måske en psykolog; måske kan du få en tidligere tid hos jordemoder? 

For nogle beroliger det at betale sig til nogle ekstra scanninger i begyndelsen af graviditeten. Der er en patientforening stiftet af kvinder med gentagne aborter. Foreningen er nu under Landsforeningen af Ufrivilligt Barnløse (www.lfub.dk). Efter 3 graviditetstab kan man blive henvist til Klinik for Gentagne Aborter; ligger blandt andet på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital.

6) Er der evidens for, at mental sundhed øger chancerne ved fertilitetsbehandling?

Nej, det er der ikke. Igen vil jeg henvise til studiet med kvinder i fertilitetsbehandling - der ikke viste sammenhæng mellem stress eller angst og graviditetschancerne. Ligeledes er det ikke sådan, at hvis ens mentale sundhed er høj, så har man højere chance for graviditet.

Der er naturligvis mange andre grunde, til at prøve at få det så godt som muligt mentalt.

7) Hvordan kan man mentalt forberede sig på behandling? Er det bedst at forberede sig på det værste i stedet for at håbe på det bedste?

Mennesker har forskellige strategier for, hvordan de håndterer udfordringer i livet. For nogle vil det være en god strategi at forberede sig på det værste og håbe på det bedste. For andre vil det være en god strategi at være overbevist om, at alt vil gå godt. Vi kan fra vores studier se, at det kan være med til at sænke ens stressniveau, når man er i fertilitetsbehandling, at tale med hinanden og med andre om, hvordan man har det.

8) Findes der nogen form for gratis psykologhjælp til mennesker med infertilitet, som jo er en sygdom. Hvis nej, hvorfor ikke tror du?

Jeg vil anbefale dig at kontakte Landsforeningen af Ufrivilligt Barnløse (www.lfub.dk). De tilbyder psykolog hjælp til medlemmer af foreningen. Ja, infertilitet er en sygdom, og der burde være tilbud i det offentlige sundhedsvæsen om psykologhjælp, til dem der har behov for det. I flere andre lande er psykologer en del af det vanlige personale ved hospitalerne. Halvdelen af fertilitetsbehandling i Danmark foregår på en fertilitetsklinik på et offentligt hospital. Vi har desværre ikke organiseret hospitalsvæsenet i Danmark på denne måde – det er de færreste typer af hospitalsafdelinger, der har ansat psykologer.

9) Hvordan håndterer man bedst frygten for (endnu) en negativ graviditetstest?

Igen vil det være forskelligt for person til person hvordan man håndterer situationen mest optimalt. Som tidligere sagt, har mennesker har forskellige strategier for, hvordan de håndterer udfordringer i livet. For nogle vil det være en god strategi at lukke øjnene og håbe på det bedste, mens for andre vil det være bedre at se frygten i øjnene. Vi kan fra vores studier se, at det kan være med til at sænke ens stressniveau, når man er i fertilitetsbehandling, at tale med hinanden og med andre om, hvordan man har det. Så det vil være en god måde at håndtere det på - sørg for at tale med hinanden og andre om det.

10) Jeg har læst et sted, at der er højere skilsmisserate ved dem der er i fertilitetsbehandling. Det er jeg bange for er en konsekvens ved mit og vores forløb. Findes der undersøgelser på det?

Det er en myte, at der skulle være en højere skilsmisserate blandt par, der har været i fertilitetsbehandling. Vi har lavet en meget stort register undersøgelse om netop dette. Studiet omfattede knap 150.000 par, hvoraf de 25.500 par havde været i fertilitetsbehandling. Vi fulgte parrene igennem 16 år i registrene.

Resultaterne viste, at der INGEN forskel var i hvor mange der blev skilt, når man sammenlignede par i tidligere fertilitetsbehandling med par uden fertilitetsbehandling.

I alt 20% blandt par i tidligere fertilitetsbehandling var i løbet af disse 16 år blevet skilt, og 22% blandt par uden fertilitetsbehandling var blevet skilt. Der var en lidt højere skilsmisse forekomst, blandt par uden børn – men skilsmisse forekomsten var ens blandt barnløse i tidligere fertilitetsbehandling sammenlignet med barnløse uden fertilitetsbehandling. Så der er en lidt højere risiko for at blive skilt, hvis man ikke har barn sammen end blandt dem, der har fået barn eller børn sammen.

11) Er det forventeligt og i orden at føle sig tom/håbløs undervejs i et langstrakt behandlingsforløb?

Ja, det er almindeligt. Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling er en meget alvorlig psykosocial belastning. Vi ved fra vores interviewstudier, at flere kommer i tvivl om selve meningen med livet. Hvorfor man er her på jorden, og hvad det hele skal til for. Det kan hjælpe at tale med andre om det. At fokusere på at gøre ting, som giver en glæde i livet. Og det kan også være givende at søge professionel hjælp. Kontakt f.eks. Landsforeningen af Ufrivilligt Barnløse.

12) Tips til håndtering af uvisheden – skal vi løbe 5km, et marathon eller kommer vi aldrig i mål?

Vi ved fra vores studier, at det kan være en hjælp at fokusere på at gøre ting, som man finder glæde ved. Gerne at gøre ting sammen som par, som kan blive til fælles projekter. Vi ved også, at for nogle hjælper det at tale om det med andre – enten andre i samme båd eller nogle af vennerne uden fertilitetsproblemer. Uvisheden er desværre et grundvilkår ift. at være i fertilitetsbehandling. Ingen ved om det lykkes, og hvornår det lykkes. 

13) Er det så simpelt, at jeg bare får det godt igen, hvis jeg bliver gravid og får et barn?

De studier, hvor man følger barnløse, der nu er blevet gravide, viser, at mange allerede under graviditeten får det godt igen. Nogle bliver ved med at være bekymrede igennem graviditeten, men får det godt igen, når de har fået et levende barn. For mange er barnløsheden noget, de i det daglige lægger bag sig. Men mange husker gennem hele livet, hvordan det var. Hvis du synes det er særlig svært kan det være du har glæde af at kontakte Landsforeningen af Ufrivilligt Barnløse.

Støtte til dig i behandling!

wawas app er udviklet som den veninde, du måske står og mangler, når du er i fertilitetsbehandling. Den understøtter alle dele af dit forløb og arbejder for at give dig mere ro og klarhed over, hvordan du har det.

Vil du læse mere om mental sundhed?

Mental sundhed

Familieeksperten: Sådan passer du på dig selv under fertilitetsbehandling

Hvordan kan du få en smule mere mental kontrol i et fertilitetsforløb, hvor andre har taget over og behandler din krop fysisk? Det kommer Ninna Koefoed fra Foreningen RO her med sit bud på.

02. december - 2021

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Social

  • Facebook
  • Instagram

Data- og privatlivspolitik