Terapeut: Når man har brug for en pause, fordi det tager hårdt på parforholdet

Skænderier, dårlig kommunikation eller tavshed? Infertilitet, fertilitetsbehandling og barnløshed er hårdt ved parforholdet. At kæmpe for at blive gravid er hårdt nok i sig selv, men at opretholde et godt parforhold, mens man gennemgår op- og nedture i fertilitetsbehandlingen, har sit eget sæt af udfordringer og kan ryste ethvert forhold. Hør terapeut Mille Duzenius gode råd om pauser i behandling.


This article is also available in:

Norsk,

Svenska


Skrevet af:

Mille Duzenius

23. juni - 2022


Hvis fertilitetsbehandlingen bliver for hårdt for parforholdet - bør man så holde en pause i behandlingen?

Mange par oplever, at parforholdet lider under fertilitetsbehandlingen. Dette kan der være mange grunde til. Hvis stress og konflikter begynder at fylde for meget og intimiteten og de dybe samtaler bliver færre og færre, så er det måske tid til at tage en lille pause fra behandlingen og give lidt mere fokus til parforholdet.

Det er meget individuelt, om man har brug for en pause. Hvis man mærker at stresssymptomerne har taget overhånd, at man bliver mere ængstelig eller begynder at opleve depressive symptomer, så kan det være kroppen der reagerer på den belastende situation, og så kan det være værd at overveje en pause.

Tal med hinanden om jeres oplevelser og overvejelser og tag gerne kontakt til jeres fertilitetsklinik og få en snak med dem om for og imod. Det kommer helt an på, hvorhenne i jeres forløb I er og det er altid en individuel vurdering, hvorvidt en pause vil være optimal for Jer.

Husk på, at I med fertilitetsbehandlingen har fået et ekstra job.

Det er usikkert hvor lang tid I skal være i behandling, så vær opmærksom på at I tager jer af jer selv og hinanden, så I kan holde til det i længden.

Det er meget bedre at tage en pause, end at blive så overbelastet, at I ender med at hoppe fra.

Hvordan kan man arbejde sig ud af problemerne under en pause?

Hvis I træffer beslutning om at holde en pause i behandlingerne, så kan det være en god ide at drøfte et tidsperspektiv, så dette er klart for begge parter. Det giver mere ro at vide hvad I begge skal forholde jer til, fremfor at bruge pausen på at gå og gruble over, hvornår I er klar til at gå i gang igen.

 • Lav evt. en aftale om, hvor meget I skal tale om fertilitetsbehandlingen mens I holder pause. Måske har I forskellige behov for dette.
 • Fokuser på hvad I kan lave af hyggelige og dejlige ting sammen. Hvad nyder I at lave sammen og hvordan kan I få endnu mere af dette ind i jeres liv, mens I holder pause. Skal I ud på en lille rejse, eller lave nogle andre ting som I holder af, og som er svært at få overskud til, når fertilitetsbehandlingen kører derudad. Tal sammen om hvad I hver især har brug for i denne pause og hvad I gerne vil have ud af den.
 • Tag gerne fat på venner og/eller familie, og få også jeres netværk plejet i pausen. Det er vigtigt, at have nogen at dele op og nedturene med. Mange har tendens til at trække sig lidt fra de sociale aktiviteter mens de gennemgår behandlingen, så pausen er et oplagt tidspunkt til at komme lidt ud igen og få de sociale batterier ladet op.
 • Husk på alle de positive ting I har i jeres liv og som I er taknemmelige for. Gør det til en vane at italesætte dette – sig dem højt. Beslut jer for, at I også vil huske alt det positive i den svære situation. Lige nu holder I pause, og så kan I lige så godt beslutte jer for at få det bedste ud af den.

Skab en forståelse for hinandens måde at opleve fertilitetsbehandlingen på

Den ufrivillige barnløshed er en eksistentiel krise for de fleste, og måske første gang I oplever en krise sammen. Vi håndterer ofte stress, udfordringer og svære følelser forskelligt i et parforhold, hvilket gør at mange derfor har svært ved at forstå hinanden og dermed kan der opstå konflikter. Dette udfordrer jer til at se nærmere på jeres mestringsstrategier hver især, så I kan blive bedre i stand til at håndtere denne livskrise sammen.

I har en mulighed for at blive nysgerrige på hinanden, hinandens tilknytningsmønstre og jeres måde at mestre svære situationer på.

At opleve og mestre ting forskelligt betyder ikke at den ene part er mere rigtig eller forkert - det betyder blot at I er forskellige.

Hvis I kan lære at acceptere dette, kan det være første skridt til at mindske mange konflikter. Tag evt. kontakt til en professionel, som kan støtte jer i dette arbejde. Vent ikke til problemerne bliver for store – det er bedre at forebygge.

Hvornår ved man, om man i forholdet er klar til at starte op i behandling igen?

Det er meget individuelt, hvornår I er klar til at starte op i behandling igen efter en pause. Måske kommer der aldrig den dag, hvor I mærker, at I er 100% klar – det er jo helt forståeligt, eftersom I måske helst ønsker at undgå det svære. Andre kan have svært ved at være i pausen, fordi man kan føle at uret tikker eller at det kan være udfordrende ikke at kunne handle på noget.

Igen er det vigtigt at tale sammen og at mærke efter indeni, hvad der føles rigtigt for dig/jer. Hvis I har svært ved at mærke efter, så kontakt en professionel, som kan give Jer redskaber til at lære at træffe de svære beslutninger.

Hvad hvis man ikke er enige, hvis den ene vil starte og den anden ikke føler sig klar?

Det hænder indimellem, at par er uenige omkring processen. Dette kan være et meget følelsesladet emne, som kan skabe store konflikter og usikkerhed i parforholdet.

Dette skal I selvfølgelig have talt igennem.

Sørg for at afsætte tid til denne snak, på et tidspunkt hvor I begge har overskud. Det skal ikke være inden sengetid eller lige efter arbejde, hvor begge parter måske er trætte og udmattede. Find et godt tidspunkt til denne vigtige snak.

I kan ikke læse hinandens tanker, så det er derfor altafgørende, at I får sat ord på hvad I hver især tænker og føler. Forklar tydeligt, hvorfor du ikke er klar til at gå videre i forløbet. Prøv at sætte ord på, hvad din frygt og bekymring er. Hvad handler det om? Hvad sker der indeni Jer begge to?

Lyt til hinanden og prøv at være åben og respektfuld overfor det din partner siger – også selvom du er bange for konsekvenserne og for ikke at få ret. Hvis I prøver at forstå hvor konflikten ligger gemt, så er det oftere lettere at finde en løsning.

Husk at den ene part ikke har mere ret end den anden.

I kan også prøve at analysere fordele og ulemper ved at gå i gang igen. Skriv evt. ned, så det bliver mere tydeligt for jer begge. Tal om hvad der har størst betydning for jer og find ud af, hvad den bedste løsning vil være, så I begge føler jer respekteret og forstået.

Gensidige acceptable løsninger kan aldrig nås uden ordentlig kommunikation og dyb forståelse af konflikten.

Hvordan kan man bedst genfinde nærværen og kontakten med hinanden efter en hård periode i fertilitetsbehandling?

Gode råd til at genfinde nærvær og kontakt:

 • Husk på at det er helt normalt at jeres parforhold og sexliv bliver påvirket under fertilitetsbehandling. Vær tålmodig og omsorgsfuld overfor dig selv, og tal med din partner om dine tanker og følelser. Det er uhensigtsmæssigt, hvis du lader bekymringstanker dominere, så sig hellere til dig selv, at det er normalt og at det blot er en periode af jeres lange liv sammen.
 • Fokuser på hvad I kan lave af hyggelige og dejlige ting sammen. Hvad nyder I at lave sammen og hvordan kan I få endnu mere af dette ind i jeres liv, imens I gennemgår fertilitetsbehandling. Lav evt. en liste sammen.
 • Sæt tid af min. én gang om ugen, hvor I får mulighed for at tale sammen om jeres behandlingsforløb. Hvordan går det, hvordan har I det hver især – hvad fylder? Lyt åbent til hinanden, i stedet for at gå i gang med at løse hinandens problemer og bekymringer, så hellere LYT!
 • Giv udtryk for hvad I tænker og føler – og fortæl hinanden hvad I hver især kunne have brug for fra den anden. Spørg; ”Hvordan støtter jeg dig bedst?”
 • Hvis sexlivet er udfordret, så bliv endnu bedre til at holde i hånd, nusse eller give hinanden en dejlig massage. Tal om, hvad I hver især godt kan lide og hvad der kunne være rart.
 • Pas godt på jer selv – sørg for at holde jer sunde og få nok søvn. Deltag i sjove aktiviteter og tal til dig selv, som du ville tale til en god ven. At yde selvomsorg vil give jer en bedre grundfølelse og mere overskud til jer selv og dermed også jeres parforhold.
 • Gå evt. i parterapi, hvor I har mulighed for at blive klogere på jeres mønstre og strategier til at håndtere livet generelt. Det er alletiders mulighed for at blive endnu bedre til at forstå hinanden og dermed også skabe bedre kontakt og kommunikation. Dette får I også brug for på den anden side af fertilitetsbehandlingen.

Kan man bruge udfordringerne man møder i fertilitetsbehandling til at komme stærkere ud på den anden side?

De fleste par som har gennemgået fertilitetsbehandling, har oplevet at stå i en eksistentiel livskrise med mange svære belastninger. Dette kan også trække tråde ind i en ny graviditet.

Den gode nyhed er, at forskning har vist, at på trods af al den belastning, som fertilitetsbehandlingen har medført, så kan det at gennemgå fertilitetsbehandling faktisk også være en fordel, hvis man tillader sig det.

Disse par har nemlig ofte været tvunget til at lære sig selv endnu bedre at kende og lære nye færdigheder til at håndtere problemer. De fleste er kommet i kontakt med nye følelser og har fået erfaringer, som måske har givet indblik i helt nye sider af sig selv.

De har måske været nødsaget til at lære at kommunikere mere hensigtsmæssigt og få indarbejdet nye mestringsstrategier, hvilket kan være en fordel for parret, når de kommer til at stå i fremtidige udfordringer.

Sørg for at få talt dit fertilitetsforløb godt igennem med din partner, nogle i dit netværk eller med en professionel. Hvad har fyldt særligt meget for dig i dit forløb? Hvad har du lært, som du vil tage med dig og hvad ønsker du at give slip på?

Hvis du oplever, at fertilitetsbehandlingen fylder for meget, så tag kontakt til en psykolog eller terapeut, som kan støtte dig i at få bearbejdet dine oplevelser.

Vil du læse mere?

Personlige historier

Nanna har taget pauser fra behandlingen: “Pauser er ligeså vigtige som selve behandlingen, hvis du spørger mig.”

Vi har snakket med en række kvinder om, hvorfor de valgte at tage en pause fra deres behandling. Her fortæller Nanna om, hvordan pauser i behandlingen har hjulpet hende og kæresten med at finde dem selv igen.

16. juni - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Social

 • Facebook
 • Instagram

Data- og privatlivspolitik