Forsker: Kvinner begynner å bruke eggene sine for sent

Hva er den største utfordringen i tillegg til alder når det gjelder kvinners fertilitet? Og hva bør du være oppmerksom på og ha i tankene når du vet at du ønsker å få barn i fremtiden? Vi har spurt en professor om svar.


This article is also available in:

Dansk,

Deutsch,

Svenska


Skrevet af:

wawa fertility

29. november - 2021


Hvis du vil ha barn, må det være en like viktig prioritet som alt annet i livet, sier professor Henriette Svarre Nielsen. Vi har fått henne til å tegne et øyeblikksbilde av unge kvinners fertilitet i dag.

Vi har lest og hørt ganske mye om sædkvaliteten til unge menn, hvordan den har falt de siste førti årene. Men hvordan står det egentlig til med unge kvinners fertilitet?

Vi er ikke sikre på at eggene har blitt dårlige. I alle fall har vi ikke gode data for å støtte teorien om at eggene har blitt dårligere. Det mistenkes at hormonforstyrrende stoffer kan påvirke egg, akkurat som disse stoffene kan forringe sædkvaliteten. Det krever store strukturelle endringer for å fase ut og redusere mengden av hormonforstyrrende stoffer. Men et mye større problem er når unge kvinner begynner å ønske å bruke eggene sine. Når de vil ha barn.

Vi har vært altfor flinke til å fortelle dem hvordan de kan unngå graviditet og vært for dårlige til også å fortelle hvor vanskelig det faktisk kan være å få barn. Jo før du finner ut at du har et problem, jo tidligere kan du begynne å gjøre noe med det eller få hjelp. Da har du tid til å gjøre det i stedet for at eggene og tiden renner ut. Og det gjør de på et bestemt tidspunkt – renner ut.

Vi intervjuer

Henriette Svarre Nielsen.
Forsker på reproduksjon og
kvinnesykdommer ved Hvidovre
Hospital. Jobber for tiden
intensivt med COPL-prosjektet,
som undersøker og identifiserer
årsakene til gjentatt graviditetstap.

Hva er den største utfordringen for kvinners fertilitet, i tillegg til alder?

Akkurat nå er ens fertilitet vanligvis maskert av prevensjon. Og det som er sikkert, er at prevensjon har vært en gave til folk i mange år, men samtidig foreligger det en stor kjønnsubalanse. For de underliggende sykdommene som kan gjøre oss infertile på lang sikt, holdes nede av prevensjon som p-piller og hormonspiral. Og man aner det ikke før den dagen man dropper prevensjonen og symptomene dukker opp.

En nederlandsk-utviklet algoritme basert på eksisterende kunnskap om fertilitet kan fortelle deg når du bør gå i gang med å få barn, avhengig av hvor mange du vil ha – så  hvis du med 90 % sikkerhet ønsker deg to barn, må du begynne når du er 27, men hvis du ønsker den samme sannsynligheten for 3 barn må du begynne som 23-åring. Så det er litt sent å slutte med pillen som 28-åring. Men man tenker ikke over det hvis man ikke vet det.

Hva tror du har påvirket kvinners fertilitet?

Det er flere faktorer som er viktige når vi snakker om fallende fertilitet. Dels de hormonforstyrrende stoffene vi snakket om tidligere. Dels helseatferd. Vi vet at antall egg er betydelig lavere hos fostre der mødrene røyker enn hos kvinner som ikke røyker. Røyking i svangerskapet er heldigvis sjelden, noe som er bra for fertiliteten til de neste generasjonene. Så er det snakk om at vi får en høyere BMI, og det har også konsekvenser for kvinners fertilitet slik at blant kvinner som blir henvist for fertilitetsbehandling, er det flere som blir spontant gravide når de går ned i vekt.

Eggkvaliteten - har den endret seg?

Hvordan undersøker du unge kvinners fertilitet, finnes det en god markør?

AmH-måling sier noe om hvor mange egg man har. Det sier imidlertid ikke noe om kvaliteten på dem.

Man kan si at en slik markør grovt sett forteller noe om hvor mange egg man kan få ut hvis man gjennomgår fertilitetsbehandling. Men hvis man virkelig skal studere kvinners fertilitet, må man 1) se om de har egg i det hele tatt - det kan gjøres med AMH eller en skanning av eggstokkene gjennom skjeden (hvis man er en av de få som har kommet tidlig i overgangsalderen, vil det sees ved at AMH er svært lav, eller det kan ikke sees egg i eggstokken). 2) Deretter vil man sjekke om du har en åpen eggleder eller ikke. Årsakene til en lukket eggleder kan være en sprukken blindtarm som har gitt arrvev i magen. Det kan også være endometriose, noe som betyr at egglederen kan være lukket, eller at den har blitt lukket av en tidligere klamydiainfeksjon. Med en lukket eggleder kan man prøve nokså lenge uten å lykkes. 3) Man vil se på andre sykdommer som kan være et problem for fertiliteten, f.eks. stoffskiftesykdommer. Og så kan man 4) se på livsstil.

Og når det kommer til stykket, vet vi ikke hvor fertile vi er før vi har prøvd.

Men eggene du ser på - er kvaliteten på dem så god som tidligere?

Den viktigste faktoren for eggkvalitet er alder. Men det er viktig ikke bare å fokusere på egget, det er så mange ting som må klaffe. Hvis du røyker for eksempel og eller har hatt klamydia eller andre kjønnssykdommer, kan det påvirke flimmerhårene i egglederne som bidrar til å transportere det befruktede egget. Hvis transporten ikke er optimal, kan det føre til svangerskap utenfor livmoren, og hvis egglederne er lukket, må du ha IVF - og du kan raskt ha kastet bort noen år hvis du ikke vet at du har en lukket eggleder.

Har lengden på kvinnesyklusen endret seg?

Jeg tror den er ganske stabil. Verken kortere eller lengre. I utgangspunktet er den på 28 dager, og det er eggløsning på den 14. Det er naturligvis gjennomsnittet. Jo nærmere man kommer overgangsalderen, jo kortere blir syklusen.

Hvis man før i tiden hadde uregelmessige blødninger, gjorde man ganske drastiske ting for å hjelpe. Men så kom en studie som viste at det faktisk var ganske normalt at det var 1-2 sykluser i året som var uregelmessige. Så det er ingen grunn til panikk hvis noe er litt uregelmessig en gang eller to.

Sykdommer som påvirker fertiliteten.

Opplever du at det er flere kvinner med hormonelle sykdommer eller forstyrrelser som endometriose og PCOS i dag enn tidligere?

Vi har blitt flinkere til å konstatere dem. Vi har blitt flinkere til å diagnostisere endometriose.

PCOS er en merkelig, vanskelig sykdom, fordi den er det motsatte av alt annet vi sier om fertilitet. Du har mange flere egg og uregelmessige perioder, noe som betyr at du faktisk får det bedre jo eldre du blir. Det er kvinner som kommer senere i overgangsalderen og deretter er fertile i lengre tid. De er bare ikke så fertile i begynnelsen av sin fertile periode fordi syklusen deres er så uregelmessig og de ikke har eggløsning. Jo mer eggene brenner ut, jo mer normalt blir det for dem. Så det "fertile vinduet" blir liksom forskjøvet 2-3 år for dem.

Generelt blir vi bedre og bedre til å diagnostisere slik at kvinner kan gå videre i systemet og bli behandlet.

Men noe påvirker sannsynligvis fertiliteten til unge jenter når de kommer tidligere i puberteten i dag enn før. Hvordan kan det ha seg?

Det har vist seg at høyt inntak av rødt kjøtt i barndommen er knyttet til tidlig pubertet. Så kanskje en av forklaringene er økt kjøttinntak. Vi vet også at barn i dag blir høyere enn tidligere. Det finnes data som tyder på at vegetarianere/veganere ikke blir så høye som kjøttetere. Er det kanskje veksthormonet som er gitt til dyret, som mennesket så inntar og påvirkes av?

Men kan tidlig pubertet eller prevensjon ha innvirkning på fertiliteten?

Man sparer ikke på eggene ved å unngå eggløsning, som når du bruker p-piller. Det er interessant om de som kommer tidlig i puberteten, også kommer tidlig i overgangsalderen. Er så den fertile perioden parallellforskjøvet eller utvidet? Det vet vi jo først når de jentene som kommer tidlig i puberteten, kommer i overgangsalderen.

Hvordan beskytter vi unge kvinners fertilitet?

Hva ser du på som den største "trusselen" mot unge kvinners fertilitet akkurat nå?

Uvitenhet – for lite kunnskap hos de unge kvinnene, men også hos oss legene/forskerne som ikke forstår sykdomsmekanismene.

Og så er kanskje den største trusselen i virkeligheten samfunnnormen – at vi stifter familie så sent fordi vi har lært at det skal være sånn. Få en utdannelse! Og med kvinnefrigjøringen kan man jo godt forstå det, men nå har vi et nytt problem. For hvis folk kommer i gang tidligere, vil vi også kunne identifisere sykdommer tidligere, og da er det hjelp å få. Ærlig talt, det er ti ganger smartere hvis man vil ha barn at man får dem tidligere når man er på SU osv.

Vi trenger rett og slett å bli flinkere til å fortelle den gode historien om hvor flott det er å få barna sine tidlig. Det tror jeg kan utgjøre en stor forskjell.

Som ung kvinne, hva er den viktigste beslutningen jeg kan ta om fertiliteten min?

Tenke deg godt om: Vil jeg ha barn? Og like viktig: Hvor mange vil jeg ha? Hvis du vil ha barn, må det faktisk være en like viktig prioritet som alt mulig annet i livet. Jeg har aldri hørt om noen som sier at barn er det minst viktige i livet deres. Så hvis dette likevel ender opp med å bli ens hovedprioritet i livet, kan man like godt starte tidligere.

Hvis du vil ha stor sannsynlighet for at det skal gå i oppfyllelse, må du antakelig komme i gang tidligere enn du tror.

Og så blir vi utfordret av idealbilder av Mr./Mrs. Right, som Netflix og sosiale medier presenterer oss for. Kanskje du bør være mindre kritisk med å finne en perfekt partner – droppe de høye og kanskje urealistiske standardene. Nå som det er så høye skilsmissetall, er det ett eller annet som ikke fungerer som det skal. Du må finne en god og herlig forelder til barnet ditt, en du kan stifte en familie med.

Livet du blir presentert for på Netflix og i sosiale medier, ideallivet - du ender opp med å bli skuffet hvis du må gå og vente på noe som egentlig ikke eksisterer.

For en mødreaktig avslutning jeg kom med her!

Läs mer

Mannlig fertilitet

Forsker: I din mors mage dannes grunnlaget for din fremtidige fertilitet

Kan du gjøre noe med sædkvaliteten din selv? Her kan du lese om de første viktige månedene av en graviditet, der den fremtidige fertiliteten til et foster er grunnlagt.

29. november - 2021

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sosialt

  • Facebook
  • Instagram

Databruk og personvern