Forskeren: Det kan være sammenheng mellom fertilitet og livsstil hos menn

Hvordan påvirker livsstilen din fertilitet som mann? Kan en mann gjøre noe for å forbedre sin sædkvalitet, eller må man leve med det man er født med? Vi har spurt en forsker om svar.

Skrevet af:

Trine S. Haugen

06. april - 2022


Kan man som mann gjøre noe for å forbedre sin fertilitet?

En god regel, som ellers i livet, er å leve sunt. Selv om det ikke er så enkelt å si akkurat hva som skal til, er det som er godt for kroppen, ofte bra for de enkelte deler av den også, som mannens kjønnsorganer og de cellene som finnes og lages der.

Er det sunn kost, vitaminpiller, mosjon osv. som er svaret?

Som nevnt over, kan det være vanskelig å plukke ut en faktor. Men kostholdet synes å ha betydning, og en sunn nordisk diett eller middelhavsdiett synes å være bra. Særlig gunstige fettsyrer, for eksempel omega-3-fettsyrer, har vært trukket frem som gode for sædkvaliteten.

Men en ting er å ta ekstra tilskudd av noe, en annen sak er å sørge for ikke å ha et mangefult kosthold. Fysisk aktivitet er også vist å ha en positiv sammenheng med sædkvalitet. Men det er viktig å påpeke at mange studier ser på sammenhenger (assosiasjoner) og ikke på effekter.

Såkalte intervensjonsstudier gir som regel de beste svarene. Intervensjonen kan være en aktivitet, en diett, et medikament eller annet, og gis til en gruppe menn, mens kontrollgruppen ikke utsettes for dette eller tar en ’narremedisin’ (placebo).

Hvordan er det med setevarme i bilen, PC-er på fanget, telefoner i bukselommen, stramme bukser, sykling osv.?

Dette er det mange meninger om, men selv er jeg litt skeptisk til hvor stor betydning det har. Det er også ulike ’svar’ i ulike studier. Kanskje er for eksempel sittestillingen viktig, for eksempel om bena er samlet eller holdes fra hverandre (spriker), og ikke minst om man sitter i mange timer.

Det har vært studier som tyder på at folk med stillesittende arbeid, har økt risiko for redusert sædkvalitet.

Hvilken påvirkning har alkohol på en manns fertilitet?

Det har ikke vært funnet klare negative sammenhenger med et lavt eller moderat alkoholkonsum. Et høyt forbruk er ikke bra, men det er behov for flere studier for å finne ut hva som er skadelig mengde.

Hvilken påvirkning har tobakk, sigaretter, snus osv. for en manns fertilitet?

Også her er det vanskelig å si noe bastant, noen studier viser en negativ effekt, andre ikke. Røyking er vel på vei ned, mens snus er mer vanlig blant de unge nå. Det trengs flere studier her også, spesielt på snus fordi det er så utbredt nå.

Dessuten er det også viktig hva kvinnene gjør når de går gravide. Mannens kjønnsorganer dannes i fosterlivet, som derfor er en kritisk periode for påvirkning.

Man snakker om at nedsatt fertilitet kan være arvelig. Hva bør man som mann være oppmerksom på når man gjerne vil ha barn?

Ja, det kan være genetikk som er årsak til det. Det er vanskelig å komme med råd her. De fleste vil vel ha barn selv om de vet at de selv har reduserte muligheter på grunn av sykdom eller andre forhold.

Livsstil er også på en måte arvelig, og her kan man jo gjøre noe, det vil si leve sunnere enn sine foreldre hvis det er relevant.

Kan man selv gjøre noe med både sin sædkvalitet og sædkvantitet?

Hvis du med sædkvantitet mener mengde sæd, så er ikke den så avgjørende så fremt det ikke er store avvik og det skyldes sykelige tilstander. Det er hva som finnes i sæden, som har betydning. Antall spermier, hvordan de beveger seg, hvordan de ser ut – også inni cellen, men det undersøkes som regel ikke.

Skader i spermienes DNA øker med mannens alder og kan også påvirkes av livsstil, men det måles som regel ikke. Man vet heller ikke så mye om hvordan fertiliteten påvirkes. Noen DNA-skader antas å øke risiko for abort.

Last wawa app ned fra App Store

wawa fertility er en assistent som veileder deg gjennom fertilitetsbehandlingen. Her får du et verktøy og følelsesmessig støtte som øker sjansene for en vellykket behandling. Vårt mål er å gjøre den tøffeste reisen av alle litt enklere.

Les mer

Personlige historier

Jonas: “Det var så psykisk tøft å se mennesket jeg elsker, gjennomgå disse plagene”

For Jonas er det psykisk enormt vanskelig å stå ved siden av det mennesket han elsker mest, og se på at hun gjennomgår så mye fysisk og psykisk smerte. Og en dag bryter han hulkende sammen.

29. november - 2021

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sosialt

  • Facebook
  • Instagram

Databruk og personvern