Lege: Hvilken betydning har PCOS for min fertilitet?

Hvis du får diagnostisert PCOS, er det ikke nødvendigvis noen grunn til å slå alarm med det samme. Det er nemlig ikke bare selve diagnosen som sier noe om fertiliteten din, men symptomene du har.


This article is also available in:

Dansk


Skrevet af:

wawa fertility

17. april - 2022


Vi har spurt overlege og endokrinolog Dorte Glintborg om hva en PCOS-diagnose helt konkret dekker, og hva den betyr for sjansene dine til å bli gravid.

Du skrev en Ph.d. om PCOS for noen år siden – vil du fortelle litt mer om den?

Jeg skrev en Ph.d. i 2005 og en doktoravhandling i 2015. Jeg var en ung lege og ble tilbudt forskningsprosjektet. Min interesse for PCOS har utviklet seg gjennom årene. Da jeg startet med forskningen, var det relativt få som interesserte seg for PCOS. I dag er det helt annerledes.

PCOS fikk en endelig definisjon i 2003 ut fra de såkalte «Rotterdam-kriteriene». Først da ble man enige om de felles kriteriene for PCOS. Navnet «Rotterdam-kriteriene» kommer av stedet hvor konferansen om PCOS ble avholdt.

Tidligere la gynekologer vekt på ultralydundersøkelser, mens endokrinologer la vekt på testosteron. Så tidligere var det forskjellige kriterier for PCOS, som også varierte fra land til land, frem til man endelig ble enige om å lage noen felles kriterier.

Så i dag er man enige om symptomene og hva man snakker om når man snakker om PCOS – og hva som skal til før man sier at en kvinne har PCOS.

Vil du forklare forskjellen på PCO og PCOS?

Hvis du googler «Rotterdam-kriterier», så vil publikasjonen vise tre kriterier for PCOS. Det første kriteriet er at man har konstatert PCO ved en ultralydundersøkelse. Det vil si at man har flere enn 20 eggblærer (follikler) på én eller begge eggstokkene. Det andre kriteriet er at man har forhøyet testosteronnivå – enten målt i blodet eller synlig på kroppen ved økt behåring og/eller uttalt akne. Det tredje kriteriet er mangelfull eggløsning, som viser seg ved lange intervaller (mer enn 35 dager) mellom menstruasjonene eller mindre enn 8 menstruasjoner på et år. Hvis man oppfyller 2 av 3 kriterier – og andre sykdommer blir utelukket – så gir man diagnosen PCOS.

På folkemunne blir PCO og PCOS ofte forvekslet. Folk sier: «Jeg har PCO», slik det i sin tid het PCO-foreningen. Mange sier at PCO og PCOS er det samme, men det er ikke helt likt, og man kan godt ha PCOS uten å ha PCO, hvis man f.eks. har uregelmessig menstruasjon og for mye testosteron.

Mange kan tro at de har PCOS hvis de blir skannet hos gynekologen sin og får vite at de har PCO.

Men hvis man har regelmessig menstruasjon og ikke har uønsket hårvekst eller forhøyet testosteron, så har man ikke PCOS, selv om man får diagnostisert PCO.

Hvis du er en ung frisk kvinne i starten av tyveårene, så har du oftest noen store og flotte eggstokker med mange egg. Og disse kan fort ligne en PCO-eggstokk uten at det henger sammen med de andre symptomene på PCOS. De siste årene har ultralydsskannerne blitt så gode at de forstørrer eggstokkene slik at man kan se mange flere egg enn tidligere.

Man stiller altså ikke diagnosen PCOS ut fra en enkelt undersøkelse – man må også ha andre symptomer. Spesielt hos unge kvinner under 25 år. Som ung er det også normalt å ha en uregelmessig syklus. Det er en del av at kroppen modnes.

Det er mange som blir forskrekket over de forstørrede eggstokkene og den uregelmessige syklusen, og blir usikre på om de overhodet kan få barn. Her er det viktig å si at det kan man. Det er helt normalt at syklusen er uregelmessig når man er ung. PCO alene er ikke farlig for fertiliteten.

Hvordan er utviklingen i antall kvinner som har fått konstatert PCO/PCOS i Europa? Er det flere eller færre?

Man sier at det har blitt flere, men hos mange henger PCOS sammen med overvekt. Hvis en kvinne legger på seg, forstyrrer det syklusen hennes, og så får hun flere symptomer på PCOS. Så i takt med at vi har blitt mer overvektige, er det også flere som får stilt diagnosen – og legene har også blitt mer oppmerksomme på PCOS.

Hvordan behandler man PCOS? Er det forskjell ved ønske om graviditet eller avhengig av alder?

Det kommer an på hvilke symptomer man har på PCOS. Hvis kvinnen har ønske om å bli gravid, kan man først komme i fertilitetsbehandling ved en BMI under 30, og da ligger fokus på dette. Ved ønske om graviditet gir man heller ikke p-piller, som man gjør hvis kvinnen er yngre.

Kan PCOS utvikle seg hvis man f.eks. har vært på p-piller i mange år?

P-piller er nøytrale og gjør PCOS verken verre eller bedre.

Når man stopper med p-piller, så har man PCOS i samme omfang som da man startet på p-piller.

Kvinner med PCOS skal være oppmerksomme på å holde vekten og ikke legge på seg for mye. Bruken av p-piller gjør det vanskelig å følge syklusen sin.

Hvis man har fått konstatert PCOS, er dette noe man må være oppmerksom på i hverdagen og med tanke på fremtiden?

Hvis man er normalvektig, skal man konsentrere seg om å holde vekten. Hvis man er overvektig, må man konsentrere seg om å gå ned i vekt. Og hvis det er vanskelig, så må man i det minste prøve å opprettholde en sunn livsstil. Det er noe av det som påvirker PCOS mest – og overvekt øker også risikoen for å utvikle blant annet diabetes. Hvis man er overvektig og går ned i vekt, kan man bli kvitt sin PCOS, men hvis man er normalvektig eller kanskje mer undervektig, så er ikke vekttap løsningen.

Er det noe som tilsier at man har vanskeligere for å bli gravid hvis man har PCO eller PCOS?

Ja, men primært hvis man har en uregelmessig syklus. Selve sjansene for å bli gravid i fertilitetsbehandling er ikke lavere hvis man har PCOS enn hvis man ikke har det. Det er eggløsningsproblemer som er PCOS-kvinnenes primære problem, og ikke kvaliteten på eggene deres.

De trenger hjelp til eggløsning: Det er det som er viktigst. Det er likevel forskning som tyder på at man kan ha en økt risiko for å abortere hvis man har PCOS.

Er PCOS arvelig?

Ikke i så uttalt grad at man tilråder screening eller noe. Hvis man screener alle danske kvinner, så har ca. 20 % symptomer som minner om eller ligner PCOS. Så derfor undersøkes kun kvinner med symptomer på PCOS.

Kan PCOS bli bedre med alderen?

Det kommer an på hvilke aspekter man ser på. Eggløsning kan eksempelvis modnes litt: Vi ser ofte at kvinner med PCOS får en mer regelmessig syklus med alderen. Men hvis man legger på seg 20 kg, blir det jo ikke bedre med alderen. Eggløsningen blir kanskje bedre, men f.eks. hårveksten blir ikke bedre. Det kommer altså mye an på hva man ser på, men når det gjelder infertilitet, kan det godt bli litt bedre med alderen, ja.

Har du noe du vil si til slutt?

Hvis man har PCO eller PCOS og er bekymret for om man kan bli gravid i fremtiden, så skal man følge syklusen sin. Er den regelmessig? Det kan godt være at man har en litt lengre syklus, men så lenge man har en, så tyder det på at man har eggløsning. Og da kan man ta det mer med ro.

Overordnet sett må man huske at PCOS i seg selv ikke trenger å bety at det blir vanskelig å bli gravid.

Kanskje tar det litt lengre tid å bli gravid, men det trenger ikke å bety mer enn det. Så fokuser heller på å ikke være eller bli overvektig. Og slutt å ta prevensjon i god tid, så du får oversikt over syklusen din så tidlig som mulig. Det er mine råd.

Last wawa app ned fra App Store

wawa fertility er en assistent som veileder deg gjennom fertilitetsbehandlingen. Her får du et verktøy og følelsesmessig støtte som øker sjansene for en vellykket behandling. Vårt mål er å gjøre den tøffeste reisen av alle litt enklere.

Les mer

Diagnoser

Legen: Det er sammenheng mellom astma og infertilitet

Det er studier som viser at man som kvinne med astma oftere kommer i fertilitetsbehandling enn kvinner som ikke har det. Ligger det noe i dette, og hva betyr det for kvinner med astma?

17. april - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sosialt

  • Facebook
  • Instagram

Databruk og personvern