Vi vil styrke kvinner til å ta kontroll over sin egen fertilitet

Vi mener at dagens fertilitetsbehandling ikke er god nok – og vår misjon er å gjøre noe med det.

Vi vil sikre bedre behandling, høyere suksessrater og lettere tilgjengelighet ved å drive forskningen på kvinnehelse fremover. Og hver eneste kvinne i wawas fellesskap er med og bidrar.

Hva vil vi endre?

Som fertilitetspasient er det mye å håndtere og forholde seg til – helt på egen hånd. Du må selv administrere medisinen din, sørge for å holde deg grundig informert om hva du skal gjennom og samtidig sørge for å ta stilling til din eventuelle partner og pårørende.


I tillegg vet vi at 80 % av medisinsk forskning gjøres på menn. Det er ikke nok data og kunnskap om infertilitet og fertilitetsbehandling, og vi vet altfor lite om utredning, behandling og medisin når det kommer til fertilitetsbehandling.


Vi mener at dagens fertilitetsbehandling ikke er god nok. Det tar for lang tid, koster for mye penger, det er for mange bivirkninger og suksessratene er for lave.


Det vil vi endre.


Fertilitetsbehandling må bli tilgjengelig for flere, og vi er nødt til å forbedre selve behandlingen for å sikre høyere suksessrater, færre bivirkninger og enklere tilgjengelighet.


Vi vil lukke det store informasjonshullet omkring fertilitetsbehandling, slik at vi kan skape bedre forutsetninger for et vellykket forløp for alle kvinner og menn som går gjennom fertilitetsbehandling.


Alle kvinner som bruker wawa-appen, kan være med på å skape et datagrunnlag for fremtidig forskning på infertilitet og fertilitetsbehandling. Dette kan bidra til å bekjempe sykdommen, effektivisere prosessen og redusere følgene av det å være i behandling.

Hva gjør vi?

Vi vil gjøre fertilitetsbehandlingen lettere tilgjengelig og mer vellykket for de mange millioner mennesker som trenger hjelp. Mer enn en milliard mennesker vil trenge hjelp til å bli gravide de neste 50 årene. Og vår misjon er å hjelpe dem. Sammen med deg skaper vi en helt ny bevegelse innen fertilitetsbehandling som setter deg i sentrum av din egen (in)fertilitetsreise.


Når du bidrar med dataene dine til forskning, står du sammen med tusenvis av andre kvinner som hjelper til med å drive forskningen fremover. For jo mer vi deler og jo mer vi vet som fellesskap, jo raskere kan vi gjøre nye oppdagelser som vil endre kvinnehelse som område for deg, venner, familie og millioner av mennesker rundt om i verden.

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sosialt

  • Facebook
  • Instagram

Databruk og personvern