Støtt pasientene i deres behandling og få en bedre dialog

wawa fertility sin app forbereder pasienter på hver fase av behandlingssyklusen, slik at de aldri er i tvil om hva som bør skje eller når.

Appen minner dem om timene deres og sørger for at de tar medisinene sine riktig og til de riktige tidspunktene som er angitt av deg på klinikken. Det gir dem unik innsikt i behandlingsforløpet og hjelper dem med å finne ut hvordan de egentlig har det.

Støtt pasientene i deres behandling og få en bedre dialog

wawa fertility sin app forbereder pasienter på hver fase av behandlingssyklusen, slik at de aldri er i tvil om hva som bør skje eller når.

Appen minner dem om timene deres og sørger for at de tar medisinene sine riktig og til de riktige tidspunktene som er angitt av deg på klinikken. Det gir dem unik innsikt i behandlingsforløpet og hjelper dem med å finne ut hvordan de egentlig har det.

Spar timer

Spar flere timer på kundestøtte per pasient for hver avtale og samtale.

Ro

Gjør at pasientene føler seg rolige og informert under behandlingen og føler at du er en større del av den daglige behandlingen.

Digitalt

Styrk din digitale tilstedeværelse med nåværende pasienter, og sørg for å få nye og fremtidige pasienter.

Vi har ikke utviklet wawa fertility alene

wawa fertility Scientific Advisory Board

Sørg for at vi lager det beste produktet

Hos wawa fertility jobber vi ambisiøst med å endre forholdene, utvide rammene og dele vår kunnskap om fruktbarhet og infertilitet. Vi har derfor etablert et vitenskapelig advisory board, som gir råd og styrker oss i vårt arbeid med å lage et best mulig pasientstøtteverktøy for deg innen fertilitetsbehandling. De hjelper oss med kunnskap og faglig sparring, slik at vi kan sikre at wawa fertilitetsappen og dens innhold gjenspeiler virkeligheten du står overfor under behandlingen – både nå og i fremtiden.

Vil du vite mere?

Vi reduserer pasienternes stressnivå og sørger for at de blir informert gjennom behandlingen

wawa fertility appen støtter pasientene dine gjennom behandlingen og og sørger for at de får den informasjonen de trenger fra deg, uten at du trenger å bruke ekstra tid.

wawa fertility appen er et digitalt støttesystem som skal støtte behandlingen pasientene og deres potensielle partnere får i forbindelse med fertilitetsbehandling hos deg. Ved å gjøre det enklere å dele viktig informasjon gjennom hele behandlingsprosessen, samt bistå med medisiner og avtaler, er wawas-appen utviklet for å støtte og forbedre behandlingsprosessen for alle involverte og til syvende og sist hjelpe til effektiv behandling.

Vi støtter pasienter i hvert trinn av reisen deres

Vi gir kontinuerlig pasienten mulighet for dialog og enkel tilgang til informasjon som er tilpasset hvor pasienten er i behandling. Derfor er wawa fertility sin app utviklet for å støtte og forbedre opplevelsen og til slutt øke behandlings suksessratene og pasientopplevelsen i behandlingen.

Vi sørger for at pasientene føler seg rolige og informert gjennom behandlingen

Som fertilitetspasient er det mange ting å forholde seg til og forholde seg til. Dette gjelder medisinering, etterlevelse av inntak, kunnskap om hva man skal gjennom og samtidig involvering av eventuelle partnere og pårørende.

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sosialt

  • Facebook
  • Instagram

Databruk og personvern