Forskare: I din mors mage bildas grunden för din framtida fertilitet

Kan du göra något åt din spermakvalitet på egen hand? Här kan du läsa om de första viktiga månaderna av en graviditet, där fostrets framtida fertilitet bildas.


This article is also available in:

Dansk,

Norsk


Skrevet af:

wawa fertility

28. november - 2021


Vi har frågat specialistläkare Niels Jørgensen om hur det står till med den manliga fertiliteten hemma — och om du som man själv kan göra något för att förbättra spermakvaliteten.

Hur har spermakvaliteten förändrats över tid?

I grunden känner vi inte till det så bra. Det kräver några bra prospektiva och välstrukturerade studier. Vi kan titta på historiska data om vi ska titta längre tillbaka, men det finns många undantag. Vi har uppgifter ända från 1940-talet som vi i viss mån kan jämföra. I det perspektivet ser det ut som att den har gått neråt i spermakvalitet med 50–60% i alla fall. Det är mycket! Och när det stod klart trodde de flesta inte på det. Men vi är ännu inte vid en kritisk gräns, vi ligger fortfarande över den i genomsnitt. Men något biologiskt har hänt, det råder ingen tvekan om det.

Vilken betydelse har det för utvecklingen av fertiliteten hos män att man hjälper infertila män att få barn?

Om man som läkare/forskare är intresserad av genetik, så kan jag förstå att man tänker på det sättet. Det ligger något i att söner ärver sin fars genetiska problem. Och om man inte hjälpte till, så kanske det skulle finnas färre män som har problem. Så man skulle kunna säga att vi gör problemet värre. Det är de genetiska övervägandena om vi anser att det är huvudförklaringen till problemet. Men i verkligheten är det inte det som är huvudtesen längre. Det finns yttre faktorer.

Något har hänt under tre generationer som inte har med genetik att göra. Vi tror just nu på livsstils- och miljöfaktorer, vilket är anledningen till att jag inte är alltför orolig. Jag tror att söner till män med dålig spermakvalitet kan komma att ha en god spermakvalitet om de i fosterlivet har något bättre villkor än vad ens far har haft, och i barnlivet och i vuxen ålder kanske inte utsätts för lika mycket. Enligt forskningen är det möjligt att vända kurvan igen.

Vi intervjuar

Niels Jørgensen er
specialist i endokrinologi,
EAA-certifierad androlog
och överläkare vid
avdelningen för tillväxt
och reproduktion vid
Rigshospitalet i Köpenhamn.

Vad innefattar ”yttre faktorer”?

Låt oss bara fastslå en sak: God spermakvalitet kräver först och främst bra testiklar. Och det är utom din egen kontroll – grunden skapas i fosterstadiet i din mors mage när mamma har nått igenom den första tredjedelen av graviditeten.

Det vet vi från djurstudier och i extrema fall då något har gått fel med bildandet av testiklarna under den tiden av graviditeten, då männen löper ökad risk att ha nedsatt spermakvalitet när de blir vuxna.

Vad utsätts den gravida kvinnan eller hennes pojkfoster för, medvetet och omedvetet?

Vi är mycket intresserade av vad pojkfostret utsätts för via modern, som kan hämma produktionen av testiklarna. Här spelar det roll om modern röker före/under graviditeten, men i de allra flesta fall är det alla möjliga andra yttre faktorer – t.ex. fokus på hormonstörande ämnen. Det har visat sig att många industriellt framställda kemikalier som vi använder i det dagliga livet har en viss hormonstörande förmåga.

Vi kommer nog aldrig att kunna bevisa den hypotesen. Indicierna finns där, men de klassiska bevisen som vi läkare tycker om får vi aldrig fram. Om du testar det enskilda läkemedlet, så har det i sig själv inte någon effekt. Kanske en liten hormonstörande effekt, men inte något som har någon betydelse på egen hand.

Det är cocktaileffekten av alla hundratals ämnen vi utsätts för som tillsammans drar i en dålig riktning. Här går det illa — många bäckar små. Ingenting + ingenting + ingenting kan innebära något dåligt. Om vi ska lösa den här utmaningen kanske vi inte behöver fasa ut alla ämnen, men de värsta måste försvinna. Det totala exponeringstrycket som särskilt den gravida kvinnan utsätts för måste bara minska.

Det är väldigt komplicerat eftersom inte alla som utsätts för samma läkemedel får försämrad spermakvalitet – det finns så många faktorer som spelar in. Det är inte bara genetik – därför tror jag som tur är också att det finns något att göra.

Bär den blivande modern ett stort ansvar även innan hon vet att hon är gravid?

I princip tror vi att det som fostret påverkas av sker redan från dag 1, men vi vet inte med 100 % säkerhet. Om du frågar från en teoretisk synvinkel när rökning exempelvis är mest skadligt, så är det i första trimestern där du som kvinna först kan få reda på att du är gravid vid vecka 5-6-7.

Men vi vet faktiskt inte vad rökning innan en graviditet har för negativ effekt, för vi vet inte hur länge cigaretternas effekt stannar i kroppen. Så det är inte bara hormonpåverkande ämnen och rökning under en graviditet som vi tittar på, utan också innan graviditeten.

För att svara på din fråga, ja, kvinnor ett ansvar i förhållande till sin livsstil, men som samhälle har vi ett ännu större ansvar för de saker vi är omgivna av och utsatta för. Vi måste fasa ut och reducera saker som inte är bra för kroppen. Allt vi nämner påverkar pojkarna, men flickorna då? Flickorna kan vara mer robusta, men vad händer med deras hälsa i allmänhet?

Om det är något som är dåligt för pojkarnas testiklar senare i livet, så är det nog inte bra för flickorna heller. Vi vet bara inte.

Finns det något som fungerar för att förbättra spermakvalitet?

Du kan inte göra något åt det som hände när du var ett foster, den potential du har. Men du kan låta bli sådant i din livsstil som förvärrar saker och ting. Det finns bevis på att rökning inte är superbra, men vi har inte bättre bevis annat än att vi vet att det påverkar testiklarna.

Om vi pratar om allvarlig övervikt, så vet vi från en teoretisk synvinkel att det försämrar spermakvaliteten. Återigen beror det på din utgångspunkt från ditt eget fosterstadium. Vi saknar en stor studie som visar att viktminskning hjälper, men är du en storrökande, överviktig man som inte rör sig alls, då är det viktigt att sluta med cigaretterna och gå ner i vikt, röra på dig och inte äta så mycket mättat fett.

Män reproducerar sperma var tredje månad, får de inte i princip en ”andra chans” hela tiden?

Man kan inte bara göra om något och tro att man kan se effekt efter tre månader. Det är något av en skröna, men livsstilsförändringar är alltid bra – även på längre sikt.

Finns det något som kan öka spermakvaliteten?

Oj, vad det har debatterats mycket!

Hälsosam och förnuftig livsstil och kost – det är viktigt! Som befolkning i det mörka Norden lever vi med en viss grad av D-vitaminbrist. En av de första studierna om D-vitamin och spermakvalitet kom faktiskt från en av våra unga kollegor, Martin Blomberg. Vi hittade en statisk korrelation. Vi hade associationen och ville ge alla unga män med nedsatt spermakvalitet i grupper D-vitaminer.

Då gör man alltid så att man ger hälften av gruppen D-vitamin och hälften av gruppen placebo genom lottdragning. Och vad hände då? Ingenting alls. Så vad är då D-vitamin en markör för? Det måste vara en markör för något annat. När du ger råd om kosttillskott eller livsstilsomläggning finns det en möjlighet att det ger god effekt, men vi måste också vara säkra på att det inte skadar. Det finns inga bevis för något, varken i den ena eller andra riktningen.

Många män tar tillskott som deras partner har sagt att de ska ta. De frågar mig om det, och då säger jag: Det går bra, ta det så blir det lugnt där hemma, men förvänta dig inte stora förändringar!

Som människor vill vi kunna hjälpa till själva. Vissa kan, och för andra finns det ingen annan väg framåt än behandling.

Hämta wawa app i App Store

wawa app är en assistent som vägleder dig genom din fertilitetsbehandling. Här får du verktyg och känslomässigt stöd som ökar chanserna för en lyckad behandling. Vårt mål är att göra en av de svåraste resorna bara lite lättare.

Läs mer

Personliga berättelser

Jonas: "Det var så psykiskt svårt att se personen jag älskar genomgå dessa plågor."

För Jonas är det enormt svårt psykiskt att stå bredvid den person han älskar mest och se henne gå igenom så mycket fysisk och psykisk smärta. Och en dag bröt han ihop av det.

28. november - 2021

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sociala medier

  • Facebook
  • Instagram

Data- och sekretesspolicy