Terapeuten: När du behöver en paus eftersom det tär på ditt förhållande

Bråk, dålig kommunikation eller tystnad? Infertilitet, fertilitetsbehandling och barnlöshet är hårt för relationen. Att kämpa för att bli gravid är svårt nog i sig, men att upprätthålla ett bra förhållande samtidigt som man går igenom fertilitetsbehandlingens upp- och nedgångar har sina egna utmaningar och kan skaka om alla relationer. Hör terapeuten Mille Duzenius goda råd om att hålla pauser under behandlingen.


This article is also available in:

Dansk,

Norsk


Skrevet af:

Mille Duzenius

09. juni - 2022


Om fertilitetsbehandlingen blir för påfrestande för förhållande – bör ni ta en paus från behandlingen?

Många par upplever att förhållandet lider av fertilitetsbehandlingen. Det kan finnas många anledningar till detta. Om stress och konflikter börjar ta över och intimiteten och de djupa samtalen blir allt färre kan det vara dags att ta en liten paus från behandlingen och fokusera lite mer på relationen.

Det är väldigt individuellt om ni behöver en paus. Om du känner att stressymptomen har tagit över, att du blir mer orolig eller börjar få depressiva symtom, kan det vara kroppen som reagerar på den stressiga situationen och det kan vara värt att överväga en paus.

Prata med varandra om era erfarenheter och överväganden och kontakta gärna er fertilitetsklinik och prata med dem om för- och nackdelar. Allt beror på var ni befinner er i processen och det är alltid en individuell bedömning om en paus skulle vara optimal för er.

Se det som så att i och med fertilitetsbehandlingen har ni fått ett extra jobb.

Det är osäkert hur länge behandlingen kommer att pågå, så se till att ni tar hand om er själva och varandra så att ni kan hålla ut.

Det är mycket bättre att ta en paus än att bli så överbelastade att ni till slut hoppar av.

Hur kan ni lösa era problem under en paus?

Om ni bestämmer er för att ta en paus från behandlingen kan det vara bra att diskutera en tidsram så att båda parter är med på vad som gäller. Det ger mer lugn och ro att veta vad ni båda har att förhålla er till, i stället för att under pausen undra när ni kommer att vara redo att börja om igen.

 • Vid behov kan ni komma överens om hur mycket ni ska prata om fertilitetsbehandlingen under pausen. Kanske har ni olika behov av detta.
 • Fokusera på vad ni kan göra tillsammans som är roligt och trevligt. Vad tycker ni om att göra tillsammans och hur kan ni få in ännu mer av detta i ert liv under pausen? Ska ni göra en liten resa eller något annat som ni älskar och som det är svårt att få tid för när fertilitetsbehandlingen pågår? Prata tillsammans om vad ni båda behöver under denna paus och vad ni vill få ut av den.
 • Ta kontakt med vänner och/eller familj och vårda ert nätverk även under pausen. Det är viktigt att ha någon att dela upp- och nedgångarna med. Många tenderar att dra sig undan från sociala aktiviteter när de genomgår behandlingen, därför är pausen en bra tidpunkt för att komma ut och ladda upp de sociala batterierna.
 • Kom ihåg alla positiva saker ni har i erat liv och som ni är tacksamma för. Gör det till en vana att formulera detta – säg det högt. Bestäm er för att komma ihåg allt det positiva i den svåra situationen. Just nu tar ni en paus och det är lika bra att ni bestämmer er för att göra det bästa av den.

Skapa förståelse för varandras erfarenheter av fertilitetsbehandling.

Ofrivillig barnlöshet är en existentiell kris för de flesta människor, och kanske är det första gången ni har upplevt en kris tillsammans. Vi hanterar ofta stress, utmaningar och svåra känslor på olika sätt i ett förhållande, vilket innebär att många människor har svårt att förstå varandra och att konflikter kan uppstå. Detta utmanar er att titta på era individuella copingstrategier, så att ni bättre kan hantera denna livskris tillsammans.

Ni har möjlighet att bli nyfikna på varandra, på varandras känslomönster och på ert sätt att hantera svåra situationer.

Att uppleva och hantera saker på olika sätt betyder inte att den ena parten har mer rätt eller fel – det betyder bara att ni är olika.

Om ni kan lära er att acceptera detta kan det vara det första steget till att minska många konflikter. Kontakta vid behov någon professionell som kan stödja er i detta arbete. Vänta inte tills problemen blir för stora – det är bättre att förebygga.

När vet du om ditt förhållande är redo att börja behandlingen igen?

Det är mycket individuellt när ni är redo att börja behandlas igen efter ett uppehåll. Det kanske aldrig kommer en dag då ni känner er 100 % redo – vilket är förståeligt, eftersom ni kanske vill undvika det svåra. Andra kan tycka att det är svårt att vara i pausen eftersom de kan känna att klockan tickar eller att det kan vara utmanande att inte ha något att kunna agera efter.

Återigen är det viktigt att ni pratar tillsammans och att ni känner efter vad som känns rätt för dig/er. Om ni tycker att det är svårt att känna efter, kontakta någon professionell som kan ge er verktygen för att lära er att fatta de svåra besluten.

Vad händer om ni inte är överens, om den ena vill börja och den andra inte känner sig redo?

Ibland är par oense om processen. Detta kan vara en mycket känslig fråga som kan skapa stora konflikter och osäkerhet i förhållandet.

Naturligtvis måste ni prata igenom detta.

Se till att ni avsätter tid för detta samtal vid en tidpunkt då ni båda har tid och överskott. Det bör inte ske före sänggåendet eller strax efter jobbet, då båda parter kan vara trötta och utmattade. Hitta en bra tid för detta viktiga samtal.

Ni kan inte läsa varandras tankar, så det är viktigt att ni sätter ord på vad ni tänker och känner. Förklara tydligt varför du inte är redo att gå vidare i processen. Försök att sätta ord på vad dina rädslor och bekymmer är. Vad handlar det om? Vad är det som händer inom er båda?

Lyssna på varandra och försök att vara öppen och respektera vad din partner säger – även om du är rädd för konsekvenserna och för att inte ha rätt. Om ni försöker förstå vad konflikten bottnar i är det ofta lättare att hitta en lösning.

Kom ihåg att den ena parten inte har mer rätt än den andra.

Ni kan också försöka analysera för- och nackdelarna med att komma igång igen. Skriv ner dem så att det blir tydligare för er båda. Prata om vad som är viktigast för er och ta reda på vad som är den bästa lösningen så att ni båda känner er respekterade och förstådda.

Ömsesidigt acceptabla lösningar kan aldrig uppnås utan ordentlig kommunikation och djup förståelse för konflikten.

Hur kan ni på bästa sätt återfå intimitet och kontakt med varandra efter en tuff period med fertilitetsbehandling?

Tips för att återfå intimiteten och kontakten:

 • Kom ihåg att det är normalt att er relation och ert sexliv påverkas under fertilitetsbehandlingen. Var tålmodig och omtänksam mot dig själv och prata med din partner om dina tankar och känslor. Det är onödigt att låta oron dominera, så säg till dig själv att det är normalt och att det bara är en period i ert långa liv tillsammans.
 • Fokusera på vad ni kan göra tillsammans som är roligt och trevligt. Vad tycker ni om att göra tillsammans och hur kan ni få in ännu mer av detta i ert liv medan ni genomgår fertilitetsbehandling. Gör eventuellt en lista tillsammans.
 • Avsätt tid minst en gång i veckan för att prata om er behandlingsprocess. Hur mår ni, hur mår ni var för sig – vad fyller mycket just nu? Lyssna bara på varandra, i stället för att dra iväg och försöka lösa varandras problem och bekymmer, lyssna hellre!
 • Uttryck era tankar och känslor – och berätta för varandra vad ni kan behöva av den andra. Fråga; ”Hur stöttar jag dig bäst?”
 • Om ert sexliv är utmanat kan ni bli ännu bättre på att hålla varandra i handen, pussa varandra eller ge varandra en skön massage. Prata om vad ni var och en tycker om och vad som skulle vara trevligt.
 • Ta väl hand om er själva – se till att ni håller er friska och får tillräckligt med sömn. Delta i roliga aktiviteter och prata med dig själv som du skulle göra med en god vän. Om du tar hand om dig själv får du en bättre grundkänsla och mer energi för både dig själv och din relation.
 • Ni kanske vill gå i parterapi, där ni kan lära er mer om era mönster och strategier för att hantera livet i allmänhet. Det är ett utmärkt tillfälle att lära känna varandra ännu bättre, och att få kontakt och kommunicera bättre. Detta kommer ni även att ha användning av på den andra sidan av fertilitetsbehandlingen.

Kan ni använda de utmaningar ni möter under fertilitetsbehandlingen för att komma starkare ut på den andra sidan?

De flesta par som har genomgått fertilitetsbehandling har upplevt en existentiell livskris med många svåra påfrestningar. Detta kan också följa med in i en ny graviditet.

Den goda nyheten är att forskning har visat att trots all den stress som fertilitetsbehandlingen innebär kan det faktiskt vara en fördel att ha genomgått en fertilitetsbehandling om man tillåter sig det.

Dessa par har ofta varit tvungna att lära känna sig själva ännu bättre och lära sig nya färdigheter för att hantera problem. De flesta har kommit i kontakt med nya känslor och fått erfarenheter som kanske har gett insikt i helt nya sidor av sig själva.

De kan ha varit tvungna att lära sig att kommunicera mer effektivt och att använda sig av nya copingstrategier, vilket kan vara till nytta för paret när de står inför framtida utmaningar.

Se till att du pratar om din fertilitetsprocess med din partner, någon i ditt nätverk eller en professionell. Vad har tagit upp extra mycket under din process? Vad har du lärt dig som du vill ta med dig och vad vill du släppa taget om?

Om du tycker att fertilitetsbehandling tar för mycket plats, kontakta en psykolog eller terapeut som kan stödja dig i att bearbeta dina erfarenheter.

Vill du läsa mer?

Parförhållande och intimitet

Parterapeuten: ”Kärlek är det mest komplicerade som finns. Det är mycket lättare att gå till jobbet.”

Kanske tycker du också att det är svårt. Sex och samlevnad, när man har kört på lite för länge med att försöka skapa en liten människa tillsammans. Men hur hittar ni tillbaka till rätt spår – eller behöver ni hitta ett nytt spår?

09. juni - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sociala medier

 • Facebook
 • Instagram

Data- och sekretesspolicy