Vi vill ge kvinnor möjligheten att ta kontroll över sin egen fertilitet

Vi anser att den nuvarande modellen för fertilitetsbehandling inte är tillräckligt bra – och vårt uppdrag är att förbättra den.

Vi vill säkerställa bättre behandling, bättre resultat och bättre tillgång genom att driva på forskningen om kvinnors hälsa. Och alla kvinnor som är en del av wawa är med och bidrar till just detta.

Vad vill vi förändra?

Som fertilitetspatient är det mycket du måste hantera och förhålla dig till, helt på egen hand. Du måste hantera din egen medicinering, se till att du är fullt informerad om vad du kommer att gå igenom och samtidigt hantera din partner och eventuella släktingar.


Dessutom görs 80 procent av den medicinska forskningen på män. Det finns inte tillräckligt med data och kunskap för att forska om infertilitet och fertilitetsbehandling, och vi vet alldeles för lite om utredning, behandling och medicinering när det gäller fertilitetsbehandling.


Vi anser inte att den modell som finns för fertilitetsbehandling i dag är tillräckligt bra. Den tar för lång tid, kostar för mycket pengar, har för många biverkningar och är inte tillräckligt framgångsrik.


Det vill vi ändra på.


Fertilitetsbehandling måste bli tillgänglig för fler människor och vi måste förbättra själva behandlingen för att säkerställa bättre resultat, färre biverkningar och lättare tillgång.


Vi vill täppa till det kunskapshål som finns idag om fertilitetsbehandling, så att vi kan skapa bättre förutsättningar för ett framgångsrikt behandlingsförlopp för alla kvinnor och män som genomgår fertilitetsbehandling.


Med wawa-appen kan alla kvinnor som använder den hjälpa till att skapa en databas, för framtida forskning om infertilitet och fertilitetsbehandling, som kan bidra till att bekämpa sjukdomen, effektivisera processen och minska biverkningarna som följer av att genomgå behandling.

Vad gör vi?

Vi vill göra fertilitetsbehandling mer tillgänglig och framgångsrik för alla miljontals människor som behöver hjälp. Mer än en miljard människor kommer att behöva hjälp med att bli gravida under de kommande 50 åren. Och vi har ett uppdrag att hjälpa dem. Tillsammans med dig skapar vi en helt ny rörelse inom fertilitetsbehandling som sätter dig i centrum för din egen (in)fertilitetsresa.


Genom att bidra med dina data till forskningen har du möjlighet att tillsammans med tusentals andra kvinnor bidra till att utveckla modellen för fertilitetsbehandling. För ju mer vi information vi delar med oss av, ju mer gemensam kunskap får vi och desto snabbare kan vi göra nya upptäckter som kommer att förändra kvinnors hälsa för dig, dina vänner, din familj och miljontals människor runt om i världen.

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sociala medier

  • Facebook
  • Instagram

Data- och sekretesspolicy