Stöd patienter i deras behandling genom wawa fertility app

wawa fertilitys app förbereder patienterna för varje fas i deras behandlingscykel, så att de aldrig känner sig osäkra på vad som ska hända eller när.

Appen påminner dem om deras tidsbokningar och ser till att de tar sina läkemedel korrekt och vid de tidpunkter som ni på kliniken har beslutat om. Den ger dem unika insikter i deras behandlingsförlopp och hjälper dem att ta reda på hur de verkligen mår.

Stöd patienter i deras behandling genom wawa fertility app

wawa fertilitys app förbereder patienterna för varje fas i deras behandlingscykel, så att de aldrig känner sig osäkra på vad som ska hända eller när.

Appen påminner dem om deras tidsbokningar och ser till att de tar sina läkemedel korrekt och vid de tidpunkter som ni på kliniken har beslutat om. Den ger dem unika insikter i deras behandlingsförlopp och hjälper dem att ta reda på hur de verkligen mår.

Spara timmar

Spara timmar på kundsupport per patient.

Lugn

Får dina patienter att känna sig lugna och informerade under behandlingen och känna att du är en större del av den dagliga behandlingen hemma.

Digital närvaro

Stärk din digitala närvaro hos patienter och attrahera nya patienter.

Vi har inte utvecklat wawa fertilitet ensam

wawa fertility Scientific Advisory Board

Säkerställer vår höga professionella nivå

På wawa arbetar vi ambitiöst med att förändra förutsättningarna, utvidga ramarna och dela med oss av vår kunskap om fertilitet och infertilitet. Vi har därför inrättat en scientific advisory board för att ge råd och stärka oss i vårt arbete med att skapa det bästa möjliga patientstödet för dig som genomgår fertilitetsbehandling. De hjälper oss med kunskap och professionell sparring, så att vi kan säkerställa att wawa fertility-appen och dess innehåll återspeglar den verklighet du möter under behandlingen – både nu och i framtiden.

Vill du veta mer?

Vi minskar dina patienters stressnivåer och ser till att de hålls informerade genom behandlingen

wawa fertility app stödjer dina patienter genom deras behandling och ser till att de får den information de behöver från dig, utan att du behöver lägga extra tid.

wawa fertility app är ett digitalt stödsystem som ska stödja den behandling patienterna och deras potentiella partner får i samband med fertilitetsbehandling hos dig. Genom att göra det lättare att dela viktig information under hela behandlingsprocessen, samt hjälpa till med medicinering och tidsbokningar, är wawa fertility-appen designad för att stödja och förbättra behandlingsprocessen för alla inblandade och i slutändan hjälpa till med effektiv behandling.

Vi stöttar patienter i varje steg av deras resa

Vi ger kontinuerligt patienten möjlighet till dialog och enkel tillgång till information som är anpassad efter var patienten befinner sig i sin behandling. Därför är wawa fertilitys app designad för att stödja och förbättra upplevelsen och i slutändan öka chansen att lyckas.

Vi ser till att patienterna känner sig lugna och informerade genom sin behandling

Som fertilitetspatient finns det många saker att ta itu med och förhålla sig till. Det gäller allt från medicinering och intag av läkemedel, till kunskap om vad man ska gå igenom och samtidigt involvering av eventuella partner och anhöriga.

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sociala medier

  • Facebook
  • Instagram

Data- och sekretesspolicy